AMADEOs retningslinjer for personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Amadeosystems nettside og gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger i forbindelse med henvendelser til Amadeosystems.com.

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger.

Ansvarlig for personopplysningene vi behandler gjennom nettsiden er Amadeosystems ved daglig leder.

Kontaktinformasjon:

Amadeo Systems GmbH Lilienthalgasse 6 

101030 Vienna, Austria

Epost: office@amadeosystems.com

+43 (1) 269 63 28 – 0

Vær oppmerksom på at andre nettsteder du linker til på amadesystems.com ikke dekkes av denne personvernerklæringen.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

1.1 Introduksjon

Dine personopplysninger samles inn og brukes til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn, og til hvilket formål de behandles, finner du informasjon om i denne bestemmelsen. Vi viser også hva vi anser som vårt behandlingsgrunnlag i de ulike sakene.

1.2 Kundeinformasjon

Ved etablering av kundeforhold opprettes en brukerkonto. Ved etablering registrerer vi personopplysninger som fremkommer på registreringsskjemaet, dette inkluderer firmanavn, telefonnummer, organisasjonsnummer, e-post, adresse og eventuell betalingsinformasjon. I tillegg kan dette inkludere kontaktpersonens navn og e-postadresse.

Ved kjøp, bestilling eller reservasjon vil vi håndtere salget. Da vil vi bruke dine personopplysninger for å følge opp salget.

Ved reklamasjon og reparasjon trenger vi kontaktinformasjon for å registrere reklamasjonen, og utføre reparasjonen med tilhørende informasjon.

Som en del av vår kundebehandling kan personopplysninger også behandles av databehandlere for frakt.

Grunnlaget for å behandle personopplysninger for formålene nevnt ovenfor er kjøpsavtalen, og behandlingen anses som nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i avtalen. Behandlingen er nødvendig for å kunne dokumentere hvilke bestillinger som er gjort, vår kommunikasjon før, under og etter bestilling. Behandlingen er også nødvendig for å kunne ta stilling til klager og klagesaker.

Rettsgrunnlaget er personvernforordningen art 6 (1) b) og f).

1.3 Generelle henvendelser

Ved generelle henvendelser via vårt kontaktskjema «Kontakt oss» vil vi registrere og lagre informasjonen som henvendelsen omfatter. Dette inkluderer personopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer, og eventuell personlig informasjon oppgitt i henvendelsen.

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Opplysningene lagres eller behandles ikke i større grad enn det som er nødvendig for å håndtere henvendelsen på en forsvarlig og effektiv måte.

I «kontakt oss»-skjemaet har Amadeosystems et «fritekstfelt». Der står kunden fritt til å skrive hva han vil. Sensitive personopplysninger sendt til Amadeosystems gjennom fritekstfeltet vil ikke bli behandlet på annen måte enn i den grad det er nødvendig ved gjennomgang av forespørselen. Vi ber våre kunder om at personopplysninger av sensitiv karakter ikke formidles gjennom fritekstfeltet.

1.4 Informasjon om bruken av våre nettsider amadeosystems.com

Amadeosystems.com bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din på nettstedet. Vår bruk av informasjonskapsler krever samtykke, som gis første gang du besøker nettstedet vårt.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lastes ned og lagres i nettleserens interne minne. Dette er standardteknologi, som de fleste nettsteder bruker. Du har muligheten til å hindre oss i å plassere slike informasjonskapsler i nettleseren din.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til andre, med mindre det er et juridisk grunnlag for slik utlevering. Grunnlaget for å utlevere opplysninger vil typisk være en avtale med deg, eller et rettslig grunnlag som pålegger oss å utlevere opplysningene.

Amadeosystems bruker databehandlere for å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler med databehandlere for å sikre informasjonssikkerhet på alle nivåer. Våre databehandlere følger av punkt 1.

3. Lagringstid

Dine personopplysninger vil bli lagret hos oss så lenge det er nødvendig for formålet personopplysningene ble samlet inn for.

Vi understreker at personopplysningene vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil bli slettet, dersom du trekker tilbake samtykket.

Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppfylt, og alle forpliktelser som følger av avtaleforholdet er oppfylt eller utløpt. Lagringstiden varierer med formålet med informasjonen. Ved kjøp av varer med garanti vil opplysningene lagres så lenge garantien varer. Dette omfatter også oppbevaring inntil eventuell reklamasjon er foreldet etter foreldelseslovens vedtekter, jfr. avsnitt 2 og 3.

Regnskaps- og bokføringslovgivningen krever ellers at vi oppbevarer visse regnskapsdokumenter i et spesifisert tidsrom. Visse formål krever lagring i en gitt tidsperiode, i slike tilfeller sikrer vi at personverninformasjonen utelukkende brukes til det aktuelle formålet i en gitt tidsperiode.

Generelle henvendelser som ikke resulterer i kjøp vil normalt ha en holdbarhet på mellom 1 og 3 år. Vi vil foreta en konkret vurdering av lagringstiden ut fra vurderingstemaet «berettiget interesse», jfr. personvernforordningen art 6 (1) f.

I spesielle situasjoner kan det være behov for at personopplysningene lagres kortere eller lengre enn angitt ovenfor. Ved konflikt om leverte varer vil det være berettiget å oppbevare opplysningene lenger enn spesifisert. Lovgivningen kan også fastsette at personopplysninger skal lagres i klart definerte tidsperioder.

4. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi har lagret om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelser mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, må du kontakte Amadeosystems.coms databehandler og be om tilgang. Vi vil svare på din henvendelse så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

Før du kan utøve rettighetene dine, vil vi be deg bekrefte identiteten din, eller gi ytterligere informasjon. Grunnen til dette er at vi ønsker å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til din personlige informasjon – og ikke noen som utgir seg for å være deg.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger hos oss. Å kontakte vår behandlingsansvarlige på e-post er den enkleste måten å gjøre dette på.

5. Klage til tilsynsmyndigheten

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i samsvar med det vi har beskrevet her, eller på andre måter er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage til det østerrikske datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter det østerrikske datatilsynet på Datatilsynets nettsider:

https://www.data-protection-authority.gv.at/

6. Endringer

Det kan være endringer i denne personvernerklæringen på grunn av endringer i strukturen eller funksjonaliteten til nettstedet. Det kan også følge av endringer i regelverket. Oppdatert informasjon vil alltid være lett tilgjengelig på vår nettside.